Management Consulting
Glassar.png

Om ATW

ATW ALL THE WAY Viktor Hedberg

Om ATW

 
Cykel.png

VArför finns atw?

Aldrig tidigare har marknader förändrats så snabbt som de gör idag. Digitaliseringen driver förändrade konsumptionsvanor och möjliggör produktivitetsökningar i befintliga organisationer. Numera kan ett litet bolag med hög tillväxt snabbt ta en stor del av marknaden. Därför har behovet av förändring och anpassning av organisationer aldrig varit större.

Produktivitetsökningen i samhället har historiskt setts som en linjär funktion men många menar att ökningen kommer vara exponentiell framöver. Stora bolag kan därför potentiellt öka takten av förändring i interna processer och därmed snabbare driva effektivisering, anpassningsförmåga och lönsamhet. Jag har erfarenhet av projektledning och processutveckling från flera bolag och vill nu hjälpa fler bolag att hantera dessa nya förutsättningar. På det sättet kan jag driva kundens affär och lönsamhet samtidigt som jag utvecklas personligen.

Hör gärna av dig om du vill veta mer så tar vi en lunch :)

Viktor Hedberg, All The Way AB