Management Consulting

CV

ATW ALL THE WAY Viktor Hedberg

VIKTOR HEDBERG

Consultant Profile bild Viktor Hedberg.jpeg

Viktor är en positiv och strukturerad projektledare med dokumenterade erfarenheter från ledning av utvecklings- och anbudsprojekt. Han har lett utveckling av säljprocesser inom B2B, både i rollen som Change Manager samt styrgruppsmedlem. 

Hans huvudkompetens är projektledning men han har även erfarenhet inom Business Control och ekonomistyrning. Erfarenheten innefattar hantering och analys av stora datamängder (Excel), utveckling av ekonomiprocesser, rapportering, budgetering, prognostisering och framtagande av business cases.


KOMPETENSER

Anbud, Business Control, Projektledning, Processutveckling, Förändringsledning, Rapportering, Budgetering


VERKTYG

Office (Avancerad Excel), Agresso, Power BI, Mercur, TM1, SAP


UTBILDNING

Ingenjör - Kungliga tekniska högskolan, 2007- 2012


ROLLER

Management Consultant, ATW AB (Eget bolag)

Business Controller, Nobina Sverige AB

Projektledare Anbud, Nobina Sverige AB

Improvement Manager, Ericsson